Základná škola

Adresa:
Základná škola - štátna škola
Šamudovce 23
072 01 Pozdišovce

Telefón:
+421 56 643 21 80

Oficiálna stránka školy bola prenesená na:

www.zssamudovce.edupage.sk