Šport

Novoročný stolnotenisový turnaj 2011

V sviatočný "Trojkráľový deň" 6.januára v kultúrnom dome starosta obce V. Paulov privítal účastníkov  3.ročníka novoročného stolnotenisového turnaja.

Účastníci boli rozdelení do dvoch kategórii. Dorast a dospelí.

Výsledky turnaja:

Kategória dorast:

  1. miesto   Klára Hasaralejková
  2. miesto   František Varga
  3. miesto   Cyril Hasaralejko

Kategória dospelí:

  1. miesto   Milan Bašár
  2. miesto   Roman Bašár
  3. miesto   Juraj Geletič
Novoročný stolnotenisový turnaj 2016
09.01.2016
Novoročný stolnotenisový turnaj 17.01.2015
Novoročný stolnotenisový turnaj 26.01.2013
Novoročný stolnotenisový turnaj 2012
Novoročný stolnotenisový turnaj 2011
Novoročný stolnotenisový turnaj 2010
Stolnotenisový turnaj-2009