Šport

Stolnotenisový turnaj-2009

V nedeľu 4.januára 2009 sa uskutočnil I. novoročný stolno tenisový turnaj v obecnom kultúrnom dome v Šamudovciach
Víťazmi sa stali:
Kategória juniorov..........Klára Hasaralejková
Kategória dospelých.............Roman Bašar


Novoročný stolnotenisový turnaj 2016
09.01.2016
Novoročný stolnotenisový turnaj 17.01.2015
Novoročný stolnotenisový turnaj 26.01.2013
Novoročný stolnotenisový turnaj 2012
Novoročný stolnotenisový turnaj 2011
Novoročný stolnotenisový turnaj 2010
Stolnotenisový turnaj-2009