Akcie rok 2009

Október - Mesiac úcty k starším

Dňa 18.10.2009 sa v kultúrnom dome v Šamudovciach uskutočnila akcia pre starších, pod názvom "Október - Mesiac úcty k starším".
Starosta obce Vladimír Paulov privítal všetkých prítomných občanov ako aj hostí: podpredsedu KSK Ing. E.Ďurovčíka, poslankyňu NR SR PhDr.Ľ.Roškovú, primátora mesta Michalovce V.Záhorčáka, MUDr.J.Makohusa, MUDr.Ľ.Rohoňa,  RNDr.L.Sidivárovú, Ing.V.Braníka
V kultúrnom programe sa predstavili členovia detského súboru "Jurošík".
Záverečný príhovor patril primátorovi Michaloviec a predsedovi RZ MO "Zemplín" Michalovský región V.Záhorčákovi .

Úcta k starším 2009

20_1256296363.jpg20_1256296477.jpg20_1256297172.jpg20_1256297234.jpg
20_1256297264.jpg20_1256297281.jpg20_1256297300.jpg20_1256297328.jpg
20_1256297357.jpg20_1256297372.jpg20_1256297416.jpg20_1256297435.jpg
20_1256297449.jpg20_1256297465.jpg20_1256297474.jpg20_1256297483.jpg
20_1256297493.jpg20_1256297505.jpg20_1256297517.jpg20_1256297528.jpg
20_1256297538.jpg20_1256297547.jpg20_1256297558.jpg20_1256297567.jpg
20_1256297579.jpg20_1256297587.jpg20_1256297597.jpg20_1256297607.jpg
20_1256297615.jpg

Zoznam akcií

Vyrezávanie tekvíc
28.10.2009
Október - Mesiac úcty k starším
18.10.2009
Výlet Brekov
4.7.2009