Akcie rok 2009

Vyrezávanie tekvíc

28.10.2009 si v kultúrnom dome v Šamudovciach žiaci miestnej základnej školy spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi "zašantili" pri vyrezávaní tekvíc.
Bolo to pre nich niečo nové a zaujímavé, nakoľko takáto akcia sa v obci uskutočnila po prvykrát.
A výsledok stál zato. Umelecké výtvory putovali ihneď na výstavku, z ktorej mal radosť každý zo zúčastnených.
Určiť, kto vyrezal najkrajšiu tekvicu bolo veľmi ťažké, preto sa riaditeľka školy  PaedDr. Gubaňarová rozhodla udeliť diplom "MISS TEKVIČKA" pre každého žiaka, ktorý svojou prácou prispel k tomuto dielu.
Diplomy odovzdal  predseda  občianského združenia MAS DUŠA, Mgr. Ján Frena, ktorý  si prišiel pozrieť výsledok práce šamudovských žiakov..
Spoločné foto hovorí za všetko.

Vyrezávanie tekvíc

22_1256842799.jpg22_1256843288.jpg22_1256843333.jpg22_1256843357.jpg
22_1256843399.jpg22_1256843446.jpg22_1256843466.jpg22_1256843546.jpg
22_1256843576.jpg22_1256843645.jpg22_1256843663.jpg22_1257853535.jpg
22_1257853574.jpg22_1257853597.jpg22_1257853622.jpg

Zoznam akcií

Vyrezávanie tekvíc
28.10.2009
Október - Mesiac úcty k starším
18.10.2009
Výlet Brekov
4.7.2009