Aktuality 2018

Novoročné stretnutie

Vážení občania

Dovoľte mi, aby som sa vám  prihovoril na začiatku Nového roku 2017.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme za uplynulý rok zažili, vykonali i nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. 

Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Chcel by som v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce , obohateniu jej kultúrneho i duchovného života,  aj všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce Šamudovce  nie je ľahostajný. 


Vážení spoluobčania!
 
Želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. Naše činy nech riadi zdravý rozum, kresťanské princípy, dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť k tvorivej spolupráci.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce, prajem pevné zdravie a veľa   úspechov  v pracovnom  i osobnom živote.

                                                                                                                        Emil Ircha

                                                                                                                      starosta obce

DSC_0694.JPGDSC_0583.JPGDSC_0625.JPGDSC_0628.JPG
DSC_0629.JPGDSC_0631.JPGDSC_0651.JPGDSC_0653.JPG
DSC_0655.JPGDSC_0657.JPGDSC_0662.JPGDSC_0665.JPG
DSC_0668.JPGDSC_0675.JPGDSC_0705.JPGDSC_0709.JPG
DSC_0715.JPGDSC_0721.JPGDSC_0722.JPGDSC_0725.JPG
DSC_0730.JPGDSC_0738.JPGDSC_0741.JPGDSC_0759.JPG
DSC_0761.JPGDSC_0762.JPGDSC_0763.JPGDSC_0765.JPG
DSC_0770.JPGDSC_0771.JPGDSC_0772.JPGDSC_0777.JPG
DSC_0780.JPGDSC_0785.JPGDSC_0788.JPGDSC_0792.JPG
DSC_0794.JPGDSC_0799.JPGDSC_0807.JPGDSC_0810.JPG
DSC_0811.JPGDSC_0825.JPGDSC_0827.JPGDSC_0828.JPG
DSC_0830.JPGDSC_0834.JPGDSC_0836.JPGDSC_0843.JPG
DSC_0853.JPGDSC_0867.JPG

Zoznam aktualít

Výlet na Zemplínsku Šíravu
07. 07. 2018
Opekačka dôchodcov
20. 05. 2018
Novoročný stolnotenisový turnaj
13. 01. 2018
Novoročné stretnutie
01. 01. 2018