Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality 2023

Úcta k starším

Pozvánka Úcta k starším

Príhovor starostu obce

DSC_1108.JPGDSC_1111.JPGDSC_1112.JPGDSC_1114.JPG
DSC_1117.JPGDSC_1123.JPGDSC_1118.JPGDSC_1124.JPG
DSC_1125.JPGDSC_1126.JPGDSC_1128.JPGDSC_1127.JPG
DSC_1129.JPGDSC_1130.JPGDSC_1131.JPGDSC_1133.JPG
DSC_1134.JPGDSC_1136.JPGDSC_1137.JPGDSC_1139.JPG
DSC_1141.JPGDSC_1143.JPGDSC_1142.JPGDSC_1144.JPG
DSC_1145.JPGDSC_1148.JPGDSC_1149.JPGDSC_1150.JPG
DSC_1151.JPGDSC_1152.JPGDSC_1153.JPGDSC_1155.JPG
DSC_1162.JPGDSC_1166.JPGDSC_1168.JPGDSC_1172.JPG
DSC_1177.JPGDSC_1179.JPGDSC_1181.JPGDSC_1182.JPG
DSC_1189.JPGDSC_1190.JPGDSC_1191.JPGDSC_1192.JPG


Dovoľujeme si Vás vyzvať na zapojenie sa do online dotazníka,

ktorý poslúži pre spracovanie

 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šamudovce na obdobie rokov 2023 – 2028.

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď..

Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Vaše odpovede by mali byť inšpiráciou k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijeme.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť.

online dotazník