Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Jednota dôchodcov

Opekačka dôchodcov
20. 05. 2018
Katarínska kapustnica a pečenie vianočných oblátok
26. 11. 2016
Opekačka ZO JDS Šamudovce
24. 05. 2015
Veľkonočná výstava 2015
01. 04. 2015
Oslava MDŽ ZO JDS Šamudovce
08. 03. 2015
VČS ZO JDS Šamudovce
22. 02. 2015
Výlet seniorov Košice
11. 07. 2013

VČS ZO JDS Šamudovce

V nedeľu 22.2.2015 sa v kultúrnom dome o 16,00 hod.  uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie JDS v Šamudovciach za účasti 30 členov ZO , čo činí 72 %, ktorá sa riadila týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej, mandátovej  komisie
  3. Správa o hospodárení ZO JDS v Šamudovciach za rok 2014
  4. Správa o činnosti ZO JDS v Šamudovciach za rok 2014
  5. Plán činnosti ZO JDS v Šamudovciach na rok 2015
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Členskú schôdzu viedla členka výboru ZO JDS p. Ľudmila Ferková, ktorá privítala všetkých členov, ako aj prítomných hostí: starostu obce pána Emila Irchu, za Okresný výbor JDS v Michalovciach pani Mgr. Irenu Kolesárovú .

Hlavným predmetom rokovania výročnej schôdze bolo vyhodnotenie činnosti za obdobie od predchádzajúcej schôdze a plán činnosti na budúce obdobie.

Správa o hospodárení ZO JDS v Šamudovciach za rok 2014 predložila prítomným pokladníčka organizácie pani Anna Romančáková.

Správu o činnosti  za rok 2014 predniesol predseda ZO JDS pán Čepera Miroslav a predložil návrh plánu činnosti na rok 2015.

V diskusií predseda  ZO JDS p. Miroslav Čepera pri príležitosti životného jubilea 70. rokov zablahoželal predsedníčke revíznej komisie ZO JDS p.  Anne Brejdovej  a za odmenu jej práce v organizácií odovzdal kvetinový dar.

 Ďalej v diskusií vystúpila zástupkyňa OO JDS v Michalovciach p. Mgr. Irena Kolesárová, ktorá oboznámila prítomných s celkovým počtom dôchodcov na Slovensku, ako aj s pripravovanými voľbami do vyšších celkov JDS na Slovensku. Zároveň prítomným pripomenula, že vláda Róberta Fica umožnila dôchodcom od novembra 2014 bezplatne cestovanie vlakom, ako aj zvýšený vianočný príspevok. Upovedomila tiež, že vláda sa bude zaoberať minimálnym dôchodkom, ktorý by mal platiť od júla 2015.

Ďalším diskutujúcim bol starosta obce p. Emil Ircha, ktorý vo svojom príhovore ocenil prácu jubilantky p. Anny Brejdovej v obci, ako aj v členstve JDS.

Po ukončení diskusie bolo podávané občerstvenie od jubilantky a od obecného úradu, ktorý je hlavným sponzorom ZO JDS.

V závere výročnej členskej schôdze ZO JDS sa prítomným členom, ako aj hosťom poďakoval predseda ZO JDS p. Miroslav Čepera a zaželal všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojich najbližších.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG
05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG
09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG
13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG
17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG
21.JPG