Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Komunitné centrum Šamudovce

Deň Matiek 2015

Máme tu druhú májovú nedeľu 10.5.2015.Deň, kedy by si mal každý pripomenúť dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého dieťaťa až po celý život. Však každý vie, čo jeho matka preň znamená.

Vedia to aj deti našej základnej školy, ktorí si na tento deň pripravili pod vedením svojich učiteliek pekný kultúrny program.

O veselú náladu sa postarala aj šamudovská hudobná skupina Gypsy.

Na záver kultúrneho programu riaditeľka ZŠ PaedDr. Jarmila Gubaňarovápoďakovala prítomným za účasť, deťom za ich vystúpenie a všetkým zaželala veľa zdravia, šťastia a lásky od svojich najbližších.

Ako prejav úcty k matkám, každé dieťa obdarovalo svoju mamičku perníkovým srdiečkom.

056.JPG070.JPG075.JPG079.JPG
090.JPG092.JPG094.JPG098.JPG
108.JPG122.JPG125.JPG127.JPG
134.JPG139.JPG143.JPG149.JPG
153.JPG156.JPG158.JPG159.JPG
163.JPG177.JPG181.JPG184.JPG
195.JPG210.JPG213.JPG245.JPG
Katarínska kapustnica a pečenie vianočných oblátok
26. 11. 2016
Deň Matiek 2015
10. 05. 2015
Pečenie perníkov
05. 05. 2015