Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 241)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/42/010/130 Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti podľa § 10 Odb.: UPSVaR
Dod.: Obec Šamudovce
0 €
č.1 Dodávka ovocia zeleniny a výrobkov z nich v rámci realizácie programu ,,Školský program" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
0 €
č.57903/2022 Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov Odb.: Obec Šamudovce - ŠJ
Dod.: Tatranská mliekareň a.s.
0 €
N20200107002D03 Zmluva o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Odb.: Implementačná agentúra MPSVaR
Dod.: Obec Šamudovce
0 €
ZM-KO-OD-0662 2022/OBEC Úprava zmesového odpadu pred jeho uložením na skládku Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
1 €
22/42/012/66 Zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti podľa § 12 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
9931191802 poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
001/2022 riadenie prevádzky školskej jedálne, vykonávanie administratívnych a iných potrebných úkonov veducej školskej jedálne pri MŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Jana Kovaľová
170 €
ZM-KO-OD-21-0662 2022/OBEC Nakladenie s odpadmi Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
1 €
ZML 2/2021 Poskytovanie stravy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.75 €
01/2022 Odvoz tukov, olejov a biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Trafin Oil SK, s.r.o
Dod.: Materská škola Šamudovce 14
10 €
012022 zriadenia bežného účtu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
0968/22/SPPD/CEZ Nájom plynárenského zariadenia Odb.: SPP - distribucia, a.s.
Dod.: Obec Šamudovce
1 €
2022 Oprava budovy ZŠ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
9 924.83 €
Zmluva o dielo č. 1/2022 Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie Základnej školy Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VOKAL spol.s.r.o.
9 839.64 €
č. GW/NS/02/2022 Nájom pozemku pod nabíjaciu stanicu elektromobilov a o poskytovaní služieb spojených s nájmom Odb.: Centrum prvého kontaktu-Michalovce
Dod.: Obec Šamudovce
35 €
12102022 Zariadenie kuchyne v Komunitnom centre Šamudovce za účelom poskytovania sociálnej pomoci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8 000 €
č. 2022/NAF032 Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Revitalizácia oddychovej zóny pri KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
1/2022 Zariadenie kuchyne MŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
15 148.80 €
č.22/42/054/99 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS podľa § 54 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
Generované portálom Uradne.sk