Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 217)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZM-KO-OD-21-0663_SZ Zabezpečenie zberu, odvozu, príp. dotriedenie vytriedených zložiek KO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
ZM-KO-OD-21-0662 2022 Poskytovanie služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
č. 2021 Prístup na webové portály Odb.: Základná škola
Dod.: PcPROFI s.r.o.
299 €
1/2021 Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce SO 05 - distribučná sieť plynu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: G a G stav s.r.o.,
27998.89 €
č.21/42/010/115 Realizácia činností a aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
2/2021 Dodatok k licenčnej zmluve č. U1005/2013 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
400 €
č. 2/2021 Dodávka stravy pre zamestnancov Základnej školy v Šamudovciach Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
5 €
21/42/012/48 Realizácia aktivačnej činnosti v obci § 12 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
2 Poskytovanie stravy pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.4 €
29/2021 Prenájom zariadenia-tlačiareň XEROX WorkCentre 7855V_F Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DD21 s.r.o.
136.8 €
07/2021 Ročná kontrola, funkčná skúška a profylaktika kamerového systému v obci Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: SYTELI, s.r.o.
6840 €
2021/NAF031 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia EPH
1000 €
8/2021 Poskytnutie finančného príspevku Municipality Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8000 €
02/2021 Výstavba chodníka v obci Šamudovce od č.d. 90-64 a chodníka k rómskym obydliam v rozsahu podľa priloženého rozpočtu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
153610.19 €
2021 Oprava omietok v garáží a v skladoch budovy Komunitného centra Šamudovce. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
8471.35 €
21/42/054/19 Vykonávanie AČ §54 zák. č. 5/2004 Z.z Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
6845.52 €
2021 Zber jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25 v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v.z.n.p Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: FÚRA s.r.o
1 Výpožička tabletov k SODB-dodatok Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad
01/2021 Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce -výstavba chodníka v obci č.d.90-64 a chodníka k rómskym obydliam Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
160489.98 €
Dodatok č. 4 Zmena znenia definície Merateľných ukazovateľov projektu novým znením - 2.1.1 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Generované portálom Uradne.sk