Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 227)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo č. 1/2022 Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie Základnej školy Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: VOKAL spol.s.r.o.
9 839.64 €
č. GW/NS/02/2022 Nájom pozemku pod nabíjaciu stanicu elektromobilov a o poskytovaní služieb spojených s nájmom Odb.: Centrum prvého kontaktu-Michalovce
Dod.: Obec Šamudovce
35 €
12102022 Zariadenie kuchyne v Komunitnom centre Šamudovce za účelom poskytovania sociálnej pomoci Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8 000 €
č. 2022/NAF032 Poskytnutie finančného príspevku na projekt: Revitalizácia oddychovej zóny pri KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
1/2022 Zariadenie kuchyne MŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
15 148.80 €
č.22/42/054/99 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS podľa § 54 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
č. 22/42/054/99 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec podľa § 54 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
5 314.56 €
č- ZM-KO-OD-22-0020/JOT Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č. ZM-KO-OD-22-0022 2021 Zber odpadu z elektrozariadení Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č. N20200107002D02 Úprava CCP zamestnancov KC Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Implementačná agentúra MPSVaR
0 €
ZM-KO-OD-21-0663_SZ Zabezpečenie zberu, odvozu, príp. dotriedenie vytriedených zložiek KO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
ZM-KO-OD-21-0662 2022 Poskytovanie služieb súvisiacich s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
č. 2021 Prístup na webové portály Odb.: Základná škola
Dod.: PcPROFI s.r.o.
299 €
1/2021 Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce SO 05 - distribučná sieť plynu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: G a G stav s.r.o.,
27 998.89 €
č.21/42/010/115 Realizácia činností a aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
2/2021 Dodatok k licenčnej zmluve č. U1005/2013 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MADE spol. s.r.o.
400 €
č. 2/2021 Dodávka stravy pre zamestnancov Základnej školy v Šamudovciach Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
5 €
21/42/012/48 Realizácia aktivačnej činnosti v obci § 12 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
0 €
2 Poskytovanie stravy pre žiakov ZŠ Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.40 €
29/2021 Prenájom zariadenia-tlačiareň XEROX WorkCentre 7855V_F Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DD21 s.r.o.
136.80 €
Generované portálom Uradne.sk