Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 200)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2021 Zber jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25 v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v.z.n.p Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: FÚRA s.r.o
1 Výpožička tabletov k SODB-dodatok Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad
01/2021 Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce -výstavba chodníka v obci č.d.90-64 a chodníka k rómskym obydliam Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
160489.98 €
Dodatok č. 4 Zmena znenia definície Merateľných ukazovateľov projektu novým znením - 2.1.1 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
2021 Poskytnutie výjazdového MOM na seloplošný skrínig obyvateľov na COVID-19 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: DZS-M.K.TRANS, s.r.o.
ZM_SEP-IMRK2-2020-003910 Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
176120 €
0 Výpožička tabletov k SODB 2021 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad
109/2020 Zabezpečenie školenia a agendy BOZP a PO Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
60 €
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_560 NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: MPC Bratislava
0 €
4/2003 Odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, odpad z čistenia ulíc, objemný odpad Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: TaZS
0 €
20/42/052/333 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania AČ podľa §52 Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: UPSVaR
8457.96 €
číslo dodatku 3 Vývoz a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: TaZS
0 €
170620 - 004 Úprava existujúcej webstránky Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: WEBEX.digital s.r.o.
144 €
2020 Oprava fasády obecnej nebytovej budovy s.č.100- "Gazdovský dom " Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
8233.34 €
b.č. Stavebné práce "Chodník pre peších Šamudovce" Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
66611.4 €
14/2020 FP na projekt "Oprava fasády obecnej nebytovej budovy č.100-Gazdovský dom Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Nadácia SPP- NF Municipality
8000 €
b.č. Oprava skladov ZŠ Šamudovce Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Dombyt SK s.r.o.
4200 €
b.č. Úprava ceny a platobných podmienok v bode 1. čl.V zmluvy o poskytovaní stravy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.15 €
b.č. Zmena ceny a platobných podmienok v bode 1 zmluvy o poskytovaní stravy Odb.: Obec Šamudovce
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
2.15 €
b.č. Príprava a dovoz teplého hlavného jedla pre deti ZŠ Odb.: Základná škola
Dod.: Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
1.9 €
Generované portálom Uradne.sk